Konsultacja z doradcą:

Jak zbiorniki na wodę deszczową mogą pomóc w walce z suszą?

Woda deszczowa jest cennym zasobem, który może być wykorzystany do wielu celów – w tym do nawadniania ogrodów, podlewania roślin, mycia samochodów czy spłukiwania toalet. Zbiorniki na wodę deszczową są jednym z rozwiązań, które mogą pomóc w efektywnym gospodarowaniu wodą i przeciwdziałaniu skutkom suszy. Dotykają one coraz większą liczbę regionów na całym świecie, zagrażając nie tylko dostępowi do wody pitnej, ale również uprawom rolnym i ekosystemom naturalnym – nawet w Polsce. Jeśli zatem interesuje nas zbieranie deszczówki i walka z suszą zbiorniki wodne to strzał w dziesiątkę.

Zalety zbierania wody deszczowej

Zbieranie wody deszczowej ma wiele zalet, zarówno dla jednostek jak i społeczności jako całości. Jedną z kluczowych korzyści wynikających z tego procesu jest redukcja zużycia wody pitnej, zwłaszcza w okresach ograniczonej dostępności wody. Gromadzenie wody deszczowej w zbiornikach pozwala na wykorzystanie naturalnego zasobu wody do codziennych potrzeb, takich jak podlewanie ogrodu, mycie samochodu czy spłukiwanie toalet. Dzięki temu społeczności mogą ograniczyć swoje zależności od wody pitnej z sieci miejskiej lub studni, co przyczynia się do ochrony tych zasobów dla potrzeb pilnych, takich jak konsumpcja czy ratowanie życia w okresach suszy.

Gromadzenie wody deszczowej i jej wykorzystanie do różnych celów pozwala na zmniejszenie presji na zasoby wodne i infrastrukturę wodociągową. W okresach gdy dostępność wody pitnej może być ograniczona, zwłaszcza w obszarach dotkniętych suszą, korzystanie z wody deszczowej jest strategicznym rozwiązaniem. Daje to także społecznościom większą niezależność w kwestii zaopatrzenia w wodę, ponieważ mogą korzystać z lokalnych, odnawialnych źródeł wody, niezależnie od zmian w dostępie do wody pitnej z zewnętrznych źródeł. Zagadnienie zbiorniki na deszczówkę a susza jest zatem wielowątkowe.

Wpływ na ekosystem

Wykorzystywanie wody deszczowej zamiast wody pochodzącej z tradycyjnych źródeł może mieć pozytywny wpływ na lokalne ekosystemy poprzez zmniejszenie presji na naturalne zasoby wodne. Tradycyjne metody pozyskiwania wody często angażują eksploatację rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, co może prowadzić do ich przesuszenia lub zmniejszenia bioróżnorodności. Korzystanie z wody deszczowej, która jest odnawialnym źródłem wody, pozwala na ograniczenie tego wpływu na ekosystemy wodne, umożliwiając im regenerację i utrzymanie równowagi biologicznej.

Wykorzystanie wody deszczowej może również zmniejszyć ilość ścieków odprowadzanych do lokalnych rzek i jezior, co przyczynia się do poprawy jakości wód powierzchniowych i zachowania zdrowia ekosystemów wodnych. Tradycyjne metody oczyszczania wody pitnej mogą wydzielać substancje chemiczne i opary do środowiska, co może szkodzić lokalnym ekosystemom. Natomiast wykorzystanie wody deszczowej, która jest zazwyczaj czystsza i mniej zanieczyszczona, może ograniczyć ten negatywny wpływ i pomóc w utrzymaniu zdrowego stanu lokalnych ekosystemów wodnych.

Jeśli w danym środowisku korzystamy z wody deszczowej, lokalna infrastruktura nie musi rozwijać się tak szybko oraz być tak wydajna jak przy całkowitym korzystaniu tylko z wody wodociągowej. Nie trzeba również wtedy tak intensywnie eksploatować lokalnego środowiska, a także używać środków chemicznych do uzdatniania wody, która pozostałyby w środowisku naturalnym.

Zastosowania wody deszczowej

Zbiórka wody deszczowej otwiera wiele możliwości zrównoważonego wykorzystania tego cennego zasobu. Jednym z głównych zastosowań jest nawadnianie:

  • ogrodów
  • roślinności
  • upraw rolniczych

W okresach suszy, kiedy naturalne opady deszczu są ograniczone, korzystanie z wody deszczowej do podlewania roślin jest niezwykle istotne dla utrzymania ich zdrowia i wzrostu, szczególnie w obszarach dotkniętych niedoborem wody.

Woda deszczowa może być wykorzystywana do codziennych czynności, takich jak spłukiwanie toalet czy mycie samochodów. W czasach suszy, gdy zużycie wody pitnej powinno być ograniczone, wykorzystanie wody deszczowej do takich celów jest strategicznym podejściem do oszczędzania zasobów. Dzięki temu społeczności mogą zmniejszyć presję na systemy zaopatrzenia w wodę pitną i jednocześnie przyczynić się do ochrony zasobów wody w czasach niedoboru.

Aspekty techniczne i instalacja

Aspekty techniczne związane z instalacją zbiorników na wodę deszczową obejmują różnorodne technologie, które można dopasować do indywidualnych potrzeb i warunków lokalnych. 

Istnieją zbiorniki na wodę deszczową podziemne, naziemne oraz zbiorniki retencyjne z których każdy ma swoje specyficzne zastosowanie i zalety. Zbiorniki podziemne są doskonałym rozwiązaniem w przypadku ograniczonej przestrzeni na działce, ponieważ są one ukryte pod ziemią, co oszczędza miejsce na powierzchni. Z kolei zbiorniki naziemne są łatwiejsze w montażu i konserwacji, a ich pojemność może być dostosowana do potrzeb użytkownika.

Podczas instalacji zbiorników na wodę deszczową istotne jest również przestrzeganie dobrych praktyk,które zapewniają optymalne działanie systemu oraz jego trwałość. Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowanych fachowców, którzy zapewnią właściwe połączenia i uszczelnienia, minimalizując ryzyko wycieków i uszkodzeń. Dodatkowo konieczna jest regularna konserwacja – w tym czyszczenie filtra i kontrola stanu technicznego zbiornika. Jest to kluczowe dla utrzymania jego efektywności i długowieczności. 

Na rynku istnieje wiele modeli instalacji oraz elementów które pomagają magazynować deszczówkę.

Przykładem kompleksowego rozwiązania jest np. zbiornik na wodę deszczową BAMAR-TECH Solid Water Kit 1100L z pompą zapewniający punkt poboru wody.

Prostszą alternatywą może być z kolei zbiornik na wodę deszczową NOLEN B.1 1000L bez pompy. Na rynku znajdziemy też duże zbiorniki jak BAMAR-TECH Solid Water Kit 5000L z pompą, które sprawdzą się przy intensywnym użytkowaniu. Tego typu zbiorniki retencyjne przeciw suszy są idealną inwestycją.

Korzyści finansowe i subsydia

Korzyści finansowe związane z instalacją systemów zbierania wody deszczowej mogą być znaczące zarówno dla gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw.

  • Mniejsze zużycie wody sieciowej przekłada się bezpośrednio na niższe rachunki za wodę, co stanowi istotne oszczędności dla budżetu domowego lub firmy.
  • W okresach suszy, kiedy ceny wody mogą wzrastać, korzystanie z wody deszczowej staje się szczególnie opłacalne, pozwalając uniknąć dodatkowych kosztów związanych z ograniczeniami w dostawach wody.
  • Istnieją też różne programy wsparcia i dofinansowania oferowane przez instytucje publiczne oraz organizacje non-profit dla osób instalujących systemy zbierania wody deszczowej. Te programy mogą obejmować dotacje, ulgi podatkowe lub preferencyjne kredyty, na zbiorniki na wodę, które znacząco obniżają koszty zakupu i instalacji zbiorników na wodę deszczową.

Dzięki temu nawet osoby o ograniczonych zasobach finansowych mogą skorzystać z korzyści wynikających z tego rozwiązania, co sprzyja jego powszechnemu wprowadzeniu i zwiększa dostępność takich systemów dla szerokiej grupy społecznej.

Zobacz również

Umiejscowienie oczyszczalni ścieków w zależności od gruntu

Inwestorzy, którzy zastanawiają się nad montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, z pewnością zastanawiają się nad kilkoma istotnymi kwestiami. Z uwagi na to, że panuje wiele powszechnych opinii dotyczącymi tego, że taka instalacja wymaga dużej powierzchni i gruntów odpowiedniego rodzaju.