Konsultacja z doradcą:

Czy montaż szczelnego szamba ma sens? Czy warto wybierać takie rozwiązanie?

Większość spośród terenów z przeznaczeniem pod zabudowę, położona jest w miejscach bez sieci kanalizacyjnych, dlatego szambo przydomowe stanowi przykrą konieczność. Przykrą, bowiem wywożenie ścieków jest kosztowne i uciążliwe dla mieszkańców. Niestety, najczęściej nie mamy wyboru, miejscowe władze narzucają metodę usuwania ścieków i nie zawsze pozwolą na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jednym z możliwych rozwiązań, są wówczas szamba szczelne. Czy ich zamontowanie będzie mieć sens?

Jakie rodzaje szamb można wyróżnić? 

Szczelny zbiornik na szambo, może być wykonany z różnego materiału. Najpopularniejsze są szamba betonowe oraz wykonane z tworzyw sztucznych.

Szamba betonowe 

Są znacznie szczelniejsze od tradycyjnych szamb wykonywanych w sposób bezpośredni na miejscu budowy. Zwykle tego rodzaju prefabrykaty wykonuje się z betonu B40, B20 oraz dodatków wpływających na zmniejszenie ich nasiąkliwości. Takie zbiorniki betonowe zapewnią całkowitą szczelność – przynajmniej przez jakiś czas, a poza tym są uodpornione na procesy, które zachodzą w ściekach. Na rynku dostępne są różnorodne ich opcje: zbiorniki modułowe, dwukomorowe, jednokomorowe, a więc możliwe jest połączenie ze sobą pojedynczych komór.

Szamba z tworzywa sztucznego

Zwykle mają one przekrój koła z pofalowanymi ścianami, co ma wpływ na zwiększenie ich wytrzymałości. Tego rodzaju nowoczesne zbiorniki wykonane z tworzyw sztucznych odznaczają się całkowitą szczelnością oraz najwyższą odpornością na oddziaływanie nacisku podłoża i zmiennej temperatury. Szamba plastikowe są lekkie, a zatem łatwe do przewożenia, a ponadto ich zamontowanie nie stanowi większego kłopotu. Celem zmniejszenia ryzyka ich wysadzenia, trzeba je odpowiednio zakotwiczyć w podłożu.

Jakie rozwiązania należy wdrożyć, chcąc zamontować szczelne szambo?

Szczelne szambo zakopywane jest w gruncie. Od zewnątrz pozostają widoczne tylko pokrywy od włazów, przez które należy usuwać zgromadzone nieczystości. Wykop musi zostać wykonany bez względu na wybrany typ zbiornika (z tworzywa sztucznego czy też betonowy). Z uwagi na spore wymiary (objętość samego zbiornika plus dodatkowo około 30 cm po każdej stronie), będziemy potrzebowali do tego celu koparkę. Koszt godziny jej pracy to ok. 120-150 złotych, wykonanie całości wykopu i zamontowanie szamba – 500 do 1200 złotych, pod warunkiem, iż na działce nie ma żadnych niespodzianek, które mogłyby utrudniać przeprowadzenie prac ziemnych. Wykop oraz jego otoczenie trzeba zabezpieczyć przed wodą opadową, przykładowo za pomocą arkuszy falistej blachy albo mocnej, grubej folii. Jeżeli nie zostanie on odpowiednio zabezpieczony, w czasie mocnych opadów oraz związanego z tym podnoszenia się poziomu powierzchniowych wód, ściany mogłyby się osunąć.

Zanim osadzimy szambo, dno wykopu musi zostać pokryte warstwą stabilizowanego piasku albo chudego betonu. Wykonanie wykopu może nie być łatwym zadaniem, gdyż grunty na terenie naszego kraju są różne. Pojawia się w nich wiele przewarstwień w postaci drobnoziarnistych frakcji, gliny czy iłów, które ulegają całkowitej zmianie pod napływem wody. Jeśli wiemy, iż poziom gruntowej wody jest wysoki, a ponadto gleba jest spoista, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem prac ziemnych zadbać o właściwe odwodnienie. Warto wówczas dokonać wyboru szczelnego prefabrykowanego zbiornika betonowego (jest on na tyle ciężki, iż nie zagraża mu wyparcie przez wodę z wykopu).

Dlaczego szambo powinno być szczelne?

Po pierwsze, aby nie zanieczyszczać wód gruntowych oraz środowiska. W okolicach, gdzie znajdują się nieszczelne szamba, a woda czerpana jest ze studni, trzeba często poddawać kontroli jakość wody. Bardzo szkodliwe będą przede wszystkim związki azotu, które u małych dzieci wywołują poważne schorzenia. Groźne są także chorobotwórcze bakterie oraz związki chemiczne, które razem z nieczystościami przedostają się do wody stosowanej do celów higienicznych i spożywczych. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem w takim przypadku, będzie wykorzystanie wody z wodociągów. Po drugie, jeżeli szambo nie będzie szczelne, zaś grunt jest nawodniony, woda będzie napływała do zbiornika, zwiększając koszty wywożenia szamba.

Zobacz również