Konsultacja z doradcą:

Ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków cechują się trwałością, odpornością na niekorzystne czynniki atmosferyczne oraz niemal całkowitym brakiem konieczności ich obsługiwania. Mimo że każdy system oczyszczania opatrzony jest stosowną gwarancją producenta, niezwykle rzadko zdarza się, aby klienci byli zmuszeni z niej skorzystać. Jak działają przydomowe oczyszczalnie ścieków? Od czego zależy cena oczyszczalni przydomowej?

Spis treści

Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków funkcjonują w miejscach, gdzie nie ma dostępu do kanalizacji ogólnej. Są to rozwiązania szczególnie przydatne dla osób mieszkających na obszarach podmiejskich, wiejskich lub odległych, gdzie brak jest infrastruktury kanalizacyjnej.

Liczba osób obsługiwanych przez przydomową oczyszczalnię ścieków może się różnić w zależności od konkretnej konstrukcji i modelu. Istnieją różne rozmiary i pojemności oczyszczalni, które mogą służyć od kilku do kilkuset osobom. Jest to związane z pojemnością, wydajnością, a także technologią, w jakiej funkcjonuje dany system.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Dostępne są modele, które obsługują od kilkuset do nawet kilku tysięcy litrów ścieków dziennie.

Najpopularniejsze rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków:

  • Oczyszczalnia biologiczna;
  • Oczyszczalnia ekologiczna.

Oczyszczalnia biologiczna

Oczyszczalnia biologiczna,  to system oczyszczania ścieków, który wykorzystuje procesy biologiczne do rozkładu zanieczyszczeń organicznych. Oczyszczalnie biologiczne umożliwiają pozbycie się zanieczyszczeń organicznych, takich jak substancje chemiczne, związki azotu i fosforu, oraz mikroorganizmów chorobotwórczych, które mogą znajdować się w ściekach.

Funkcjonowanie większości oczyszczalni biologicznych opiera się na dwóch podstawowych procesach:

  1. W procesie beztlenowym mikroorganizmy rozkładają zanieczyszczenia organiczne w warunkach beztlenowych, co prowadzi do produkcji metanu i innych gazów;
  2. Proces tlenowy odbywa się w obecności tlenu i zapewnia bardziej skuteczne usuwanie zanieczyszczeń organicznych oraz redukcję związków biogennych.

Oczyszczalnia ekologiczna

Oczyszczalnia ekologiczna służy do przeprowadzania procesu oczyszczania ścieków w sposób przyjazny dla środowiska.

Proces oczyszczania ścieków następuje w kolejnych etapach:

  • Oczyszczanie mechaniczne
  • Oczyszczanie biologiczne
  • Oczyszczanie chemiczne – w aglomeracjach

Oczyszczalnia przydomowa cena

Cena przydomowej oczyszczalni ścieków może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak pojemność, rodzaj technologii, lokalizacja geograficzna i zakres montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie ścieków przydomowe są dostępne w różnych rozmiarach i technologiach. Ceny przydomowych oczyszczalni ścieków mogą się wahać od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Trzeba jednak pamiętać, że do ceny systemu należy dodać koszt obejmujący montaż oczyszczalni przydomowej.

Niekwestionowaną zaletą zakupu oczyszczalni przydomowej jest możliwość wtórnego wykorzystania wody w celach gospodarczych i sanitarnych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków traktowana jest, jako inwestycja proekologiczna. Łączy się to z licznymi korzyściami wynikającymi z możliwości skorzystania z dofinansowania inwestycji, znacząco obniżającego jej ogólny koszt. Decyzja o zakupie oraz instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków może liczyć na dofinansowanie ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), a także innych funduszy strukturalnych.

Zaleca się konsultację z renomowanym dostawcą oczyszczalni ścieków w celu dokładnej oceny Twoich potrzeby i znalezienia rozwiązania dopasowanego do Twojego budżetu i lokalnych wymagań.

Zobacz również