Konsultacja z doradcą:

Dofinansowanie na zbiornik na deszczówkę – programy

Zmiany klimatu powodują zagrożenie niedoborem wody. Zasoby wodne Polski są niewielkie, niemal trzykrotnie mniejsze w porównaniu do średniej Europy. W odpowiedzi na ten problem powstał w 2020 roku ogólnopolski program “Moja woda”, dostępny dla każdego obywatela kraju. Aby lepiej chronić zasoby wody, został zaproponowany dodatkowo pierwszy w Polsce wrocławski program “Złap deszcz”. Oba programy dofinansowujące mają na celu poprawę obecnej sytuacji retencji wody w kraju.

Program “Moja woda” – na czym polega?

Program “Moja woda” jest działaniem wspieranym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawowym celem dofinansowania jest ochrona zasobów wody dzięki zwiększeniu retencji w jednorodzinnej zabudowie i możliwość późniejszego wykorzystania zebranej deszczówki oraz roztopowej wody. Realizacja programu jest zaplanowana na lata 2020-2024, zakłada budowę całego systemu, obejmującą m.in. zbiornik na deszczówkę. Dofinansowanie 2022 ma opiewać na kwotę 100 milionów złotych.

Program “Moja woda” jest dedykowany osobom, które chciałyby wybudować system zatrzymujący wodę opadową w obrębie nieruchomości, aby móc ją później wykorzystać, do celów gospodarczych i chciałyby uzyskać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę. Dzięki temu woda nie jest odprowadzana do kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających lub na obszary sąsiadujące z nieruchomością, np. na ulice. Można starać się o dofinansowanie w przypadku domu nowo budowanego, ale warunkiem jest posiadanie kompletnego systemu orynnowania dachy na dzień składania wniosku o dotację.

Program “Moja woda” – zbiorniki na wodę deszczową

Program “Moja woda” obejmuje uzyskanie dofinansowania do zakupu oraz instalacji naziemnych i podziemnych zbiorników wodnych, systemów retencyjnych, oczek wodnych, systemów rozsączeniowych i systemów odprowadzających wodę deszczową. Można uzyskać wsparcie, które będzie miało wysokość 80% kosztów, ale maksymalnie 5000 złotych. Pomoc jest jednorazowa. Podczas realizacji inwestycji można korzystać również z innego współfinansowania. Można skorzystać z dofinansowania na zakup, montaż i uruchomienie kompletnego systemu naziemnego lub podziemnego, przeznaczonego do zagospodarowania wody deszczowej, w tym zbiornik oraz pompa do zbiornika na deszczówkę. Od tego, jaki zbiornik na deszczówkę zostanie wybrany, zależy uzyskanie dofinansowania:

  • zbiornik na deszczówkę podziemny powinien mieć minimalną pojemność 2000 l;
  • zbiornik na deszczówkę nadziemny powinien mieć minimalną pojemność 2000 l lub podwójny zbiornik na deszczówkę 1000 l każdy.

Program “Złap deszcz” – na czym polega?

Program “Złap deszcz” ma na celu zwiększenie ilości zgromadzonej wody na terenie Wrocławia. Program obejmuje m.in. zbiornik na deszczówkę. Dofinansowanie 2022 ma zachęcić mieszkańców do budowy systemu i  poprawić retencję wody w mieście. Kwota przeznaczona na realizację programu “Złap deszcz” wyniesie około 500 tysięcy złotych. Liczba osób zainteresowanych jest bardzo duża i stale się powiększa. W 2020 roku budżet wyczerpał się już po 5 tygodniach od ogłoszenia rozpoczęcia naboru wniosków. Program jest dużym sukcesem miasta Wrocław.

Program “Złap deszcz” – kto może skorzystać?

Program “Złap deszcz” jest dedykowany osobom fizycznym zameldowanym w mieście Wrocław oraz wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym. Aby otrzymać dofinansowanie, należy wybrać jeden ze sposobów zagospodarowania wody deszczowej w budynku, np.:

  • zbiornik na deszczówkę podziemny,
  • naziemny wolnostojący zbiornik na wodę deszczową opadającą z dachu,
  • ogród deszczowy w pojemniku lub w gruncie,
  • studnia lub mulda chłonna.

Dofinansowanie obejmuje zwrot 80% poniesionych kosztów na realizowanie systemu zagospodarowania wody deszczowej. Maksymalna kwota, którą można uzyskać to 5 000 złotych dla osób fizycznych oraz 10 000 złotych dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Miasto przekazuje informację o przyznaniu dotacji w terminie miesiąca czasu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu pozytywnego rozpatrzenia wniosku można rozpoczynać realizację. Po zakończeniu prac miasto Wrocław zwraca ustalony koszt po okazaniu rozliczenia.

Zobacz również

5 mitów na temat oczyszczalni ekologicznych

Oczyszczalnie ekologiczne to rozwiązania, które zyskują w Polsce coraz więcej zwolenników. Wynika to z faktu, że są dużo wygodniejsze i tańsze w eksploatacji niż tradycyjne szamba.

Dofinansowanie na zbiornik na deszczówkę – programy

Zmiany klimatu powodują zagrożenie niedoborem wody. Zasoby wodne Polski są niewielkie, niemal trzykrotnie mniejsze w porównaniu do średniej Europy. W odpowiedzi na ten problem powstał w 2020 roku ogólnopolski program “Moja woda”, dostępny dla każdego obywatela kraju.