Konsultacja z doradcą:

Jak przechowywać olej opałowy?

Olej opałowy uchodzi za paliwo bezpieczne, ale przy ustalaniu warunków jego przechowywania nie sposób pominąć ryzyka zapłonu i wybuchu. To zagrożenie można jednak zredukować niemal do zera. W jaki sposób? Wyjaśniamy to w nowym poradniku.

Przechowywanie oleju opałowego. Co mówią przepisy?

Warunki panujące w pomieszczeniu ze zbiornikiem na olej opałowy reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a konkretnie § 137. Wprowadza on pojęcie magazynu oleju napędowego i zezwala na umieszczenie zbiornika lub zbiorników w jednym pomieszczeniu z kotłem, o ile spełnione zostaną następujące wymagania:

·         zbiornik i kocioł dzieli odległość co najmniej 1 metra;
·         zbiornik i kocioł są oddzielone ścianką murowaną o szerokości większej niż 12 centymetrów i wymiarach większych niż obrys zbiornika (o 30 centymetrów w pionie i 60 w poziomie);
·         zbiornik jest umieszczony w wannie wychwytującej (dotyczy tylko modeli jednopłaszczowych).

W akcie określono też wymagania dotyczące samego pomieszczenia. Dotyczą one:

·         wentylacji: powinna zapewniać od 2 do 4 wymian powietrza w ciągu godziny;
·         możliwości przeprowadzenia akcji gaśniczej: konieczna jest obecność okna lub gaśnicy pianowej
·         ochrony przed elektrycznością statyczną według wymagań określonych w Polskiej Normie;
·         ogrzewania: dozwolone jest jedynie centralne ogrzewanie wodne z ochroną przed zamarzaniem oraz izolacją zapobiegającą stratom ciepła.

Czym musi charakteryzować się zbiornik na olej opałowy?

Ten sam akt prawny określa też wymagania stawiane wobec samego zbiornika. Jedno z nich dotyczy obecności tabliczki odpornej na korozję oraz inne niekorzystne czynniki. Powinna ona zawierać przede wszystkim następujące informacje:

·         dane wytwórcy (nazwa lub znak);
·         numer fabryczny;
·         datę wyprodukowania;
·         maksymalne ciśnienie robocze (lub adnotację o tym, że jest to zbiornik bezciśnieniowy);
·         ciśnienie próbne;
·         pojemność;
·         przeznaczenie zbiornika (wymienione czynniki robocze).

Duże znaczenie ma też konstrukcja zbiornika na olej opałowy. Najważniejsze aspekty to:

·         zabezpieczenie przed przenikaniem zapachu: wpływa nie tylko na samopoczucie mieszkańców, ale też ich zdrowie. Szczególnie ważne okazuje się, gdy zbiornik zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym, a któryś z domowników ma alergię na produkty ropopochodne;
·         odporność na korozję: cecha istotna w przypadku zbiorników wykonanych z metalu, które po kilkunastu latach eksploatacji mogą rdzewieć, w wyniku czego obniżeniu ulega ich wytrzymałość;
·         ochrona przed wyciekiem w razie awarii: w zbiornikach naziemnych tę funkcję pełnią m.in. podwójne dno i ścianki, wanny i zbiorniki rezerwowe oraz obwałowanie. W zbiornikach podziemnych, poza podwójnymi ściankami i zbiornikami rezerwowymi, stosuje się również geomembrany oraz obudowy z betonu;
·         odporność na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV – ważne, jeśli zbiornik ma stać na zewnątrz;
·         możliwość kontroli dzięki włazom rewizyjnym;
·         odpowiednia pojemność: na rynku dostępne są zarówno zbiorniki na olej opałowy 1000 l, jak i modele znacznie mniejsze (np. 200 lub 600 litrów) lub większe (do 9 tys. litrów). Przy doborze konkretnego modelu należy wziąć pod uwagę nie tylko zapotrzebowanie instalacji, ale też warunki przestrzenne. Zbiornik na olej opałowy 1500 l, ze względu na wymiary, może nie zmieścić się do większości pomieszczeń. W takim przypadku konieczne będzie zastosowanie baterii składającej się z kilku mniejszych o identycznej budowie i rozmiarach;
·         izolacja lub ogrzewanie: pozwalają utrzymać odpowiednią temperaturę oleju. Jeśli spadnie ona poniżej 10 stopni Celsjusza, zacznie wytrącać się parafina, której obecność może doprowadzić do zatkania przewodów łączących zbiornik z kotłem.

Zbiornik jednopłaszczowy czy dwupłaszczowy?

Kolejny ważny aspekt konstrukcji zbiornika to liczba powłok. Na rynku dostępne są zbiorniki na olej opałowy dwupłaszczowe oraz jednopłaszczowe. Te drugie są tańsze i lżejsze, a przy tym cechują się mniej skomplikowaną konstrukcją. Należy jednak pamiętać, że nie zapewniają one wystarczającej ochrony przed wyciekiem. Konieczne jest więc umieszczenie ich w wannie lub zastosowanie innego zabezpieczenia, a to zwiększa koszty całej inwestycji.

Zbiornik dwupłaszczowy na olej opałowy, dzięki konstrukcji z podwójnymi ściankami, gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa w razie uszkodzenia jednego płaszcza. Z tego względu nie wymaga użycia dodatkowych zabezpieczeń. Powietrze znajdujące się pomiędzy dwoma płaszczami pełni ponadto funkcję izolatora, chroniąc olej przed zbyt niską lub wysoką temperaturą.

Zobacz również

Jaką oczyszczalnię wybrać do domu jednorodzinnego?

Zgodnie z przepisami prawa na każdym właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Przy braku warunków technicznych pozwalających na realizację takiej inwestycji lub ekonomicznej nieopłacalności przedsięwzięcia alternatywą pozostaje budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.