Konsultacja z doradcą:

Dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Coraz więcej gospodarstw domowych stawia na ekologię. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie wygodne i bez negatywnego wpływu na środowisko. Mimo że jest coraz popularniejsze, wiele rodzin na decyduje się na takowe z powodów finansowych. Jednak dzięki pomocy państwa możemy te wydatki znacznie ograniczyć. Jest to świetna okazja, by niskim kosztem unowocześnić system kanalizacyjny na naszej posesji.

Jakie dofinansowania oferuje nasze Państwo?

Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków 2022 można uzyskać na 3 sposoby. Są to:

– pożyczka,

– dotacja,

– pożyczko- dotacja.

Jakie są między nimi różnice? Pożyczka ma charakter zwrotny, możemy uzyskać kwotę zapewniająca 100-procentowe zapotrzebowanie na budowę. Charakteryzuje się korzystnym oprocentowaniem, brakiem kosztów, takich jak prowizje czy opłaty. Dodatkowo zgodnie z Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w danej gminie, dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni w formie pożyczki możemy umorzyć.

Kolejne dofinansowanie z gminy, jakie możemy uzyskać to dotacja. Od pożyczki różni się tym, że ma charakter bezzwrotny. Każda gmina określa na swój sposób, jaka będzie jego wysokość. Dofinansowanie z gminy jest proporcjonalne do kosztów kwalifikowanych netto w wymiarze procentowym, które zostaną poniesione. Wystarczy zgłosić się do odpowiedniego urzędu z potrzebnymi dokumentami.

Trzecim, ostatnim rozwiązaniem jest dofinansowanie łączące cechy pożyczki oraz dotacji. Część kwoty jest pożyczana, a na część kosztów otrzymujemy dotację.

Czy są to rozwiązania, które są dostępne na terytorium całego kraju, czy w danych okręgach?

Chcąc skorzystać z dofinansowania, musimy udać się do odpowiedniego nam urzędu gminy. Każdy organ posiada odpowiednie środki, które otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bądź innych źródeł, takich jak fundusze unijne. Zatem nie musimy się martwić, że przydomowe oczyszczalnie ścieków będą dla nas niedostępnymi rozwiązaniami.

Jakie warunki należy spełniać, żeby móc dostać dotacje?

Warto na początek dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków. Każda gmina oferuje zmniejszenie kosztów w różnej ilości, czasami jest to około 40 % mniej. Cena oczyszczalni domowej jest zależna od tego, jaki zbiornik zakupimy oraz jaki będzie koszt montażu, m.in. wynajęcie koparki. Pamiętać należy także, że jedynie certyfikowane oczyszczalnie uzyskają dofinansowanie. Należą do nich bio oczyszczalnie zawierające odpowiedni atest CE zgodny z normą europejską.

Chcąc otrzymać pożyczkę lub dotację, sami musimy także spełnić wymagania. Z pewnością dofinansowanie może otrzymać gospodarstwo, którego właściciel posiada stały meldunek na terenie gminy, a jego nieruchomość jest zlokalizowana tamże. Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków otrzymamy, gdy wszyscy mieszkańcy nieruchomości wyrażą zgodę na otrzymanie środków.

O jakich dokumentach należy pamiętać?

W siedzibie gminy lub na stronie internetowej urzędu znajduje się wniosek o dofinansowanie. Wraz z nim musimy zabrać ze sobą: kopie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie prowadzenia budowy w jej granicach, zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeśli wnioskodawca nie jest jedynym, oświadczenie lub zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy, kopię zgłoszenia o planowaniu przeprowadzenia prac budowlanych na terenie posesji, plan budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wartość inwestycji.

Wniosek jest rozpatrywany w czasie do 30 dni od jego złożenia. W większości przypadków bez problemu możemy cieszyć się zgodą na otrzymanie kapitału.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków krok po kroku nie jest skomplikowana. Warto mieć na uwadze, że nie na wszystkie koszty otrzymujemy dotację. Należy zorientować się na tę kwestię, gdyż przykładowo uzyskanie wszelkich zgód na budowę, co wydaje się kwestią naturalną, a przez to często pomijaną w przygotowaniach, wymaga własnych środków finansowych.

Jakie formy dofinansowania są dostępne dla osób chcących zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Dla osób zainteresowanych instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków, rząd oferuje trzy główne formy wsparcia finansowego: pożyczki, dotacje oraz pożyczko-dotacje. Pożyczki charakteryzują się tym, że są zwrotne, ale oferują 100% finansowania potrzebnego na realizację projektu przy korzystnym oprocentowaniu i braku dodatkowych kosztów, takich jak prowizje. Istnieje możliwość umorzenia takiej pożyczki w określonych warunkach. Dotacje są bezzwrotne i ich wysokość jest ustalana indywidualnie przez gminy, zależnie od kosztów kwalifikowanych netto. Pożyczko-dotacje łączą cechy obu tych form, oferując część środków jako bezzwrotną dotację, a część jako zwrotną pożyczkę.

Czy dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków jest dostępne na terenie całego kraju?

Tak, dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków jest dostępne na terenie całego kraju, jednak warunki jego przyznania mogą różnić się w zależności od gminy. Środki na dofinansowanie pochodzą z różnych źródeł, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy unijnych. Aby skorzystać z dostępnych form wsparcia, należy zgłosić się do urzędu gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość. Każda gmina ma określone zasady przyznawania dofinansowania, dlatego warto wcześniej zapoznać się z lokalnymi przepisami i dostępnymi programami.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim, wnioskodawca musi posiadać stały meldunek na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość. Ponadto, wszyscy mieszkańcy nieruchomości muszą wyrazić zgodę na otrzymanie środków. Ważne jest również, aby wybrana oczyszczalnia była certyfikowana i posiadała atest CE zgodny z normą europejską, co jest gwarancją jej jakości i bezpieczeństwa użytkowania. W procesie aplikacyjnym konieczne będzie przedłożenie odpowiednich dokumentów, takich jak kopie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością, zgodę współwłaścicieli (jeśli dotyczy), oświadczenie o zameldowaniu oraz plan budowy oczyszczalni wraz z oszacowaniem wartości inwestycji.

Zobacz również

Ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków cechują się trwałością, odpornością na niekorzystne czynniki atmosferyczne oraz niemal całkowitym brakiem konieczności ich obsługiwania. Mimo że każdy system oczyszczania opatrzony jest

Osadnik gnilny - czym jest i jak działa?

Osadnik gnilny – czym jest i jak działa?

Przydomowe ekologiczne i biologiczne oczyszczalnie ścieków z dużym powodzeniem zastępują tradycyjne szamba. Są niezwykle proste w obsłudze, pracują optymalnie i z dużą korzyścią na rzecz środowiska.