Konsultacja z doradcą:

Przydomowa oczyszczalnia- zgłoszenie krok po kroku

W coraz większej ilości gospodarstw domowych, które pozbawione są dostępu do kanalizacji, właściciele decydują się na usunięcie problematycznego zbiornika bezodpływowego i zastąpienie go ekologiczną  przydomową oczyszczalnią ścieków.

O ile montaż takiego zbiornika nie jest skomplikowany i można wykonać go samemu, to procedury urzędowe wymagają od inwestora podjęcia kilku kroków, by móc legalnie korzystać z przydomowej oczyszczalni ścieków.

Konieczne jest pozwolenie na budowę, czy wystarczy zgłoszenie montażu zbiornika oczyszczalni ścieków?

Według obowiązujących przepisów zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5m3 na dobę nie wymagają pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenia.

Jeśli jesteś w trakcie budowy domu, najwygodniej jest uwzględnić przydomową oczyszczalnię w projekcie jako rozwiązanie gospodarki ściekowej. W istniejącym już budynku należy wykonać zgłoszenie w starostwie.

Przed przystąpieniem do zgłoszenia należy sprawdzić, czy prawo lokalne pozwala na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na naszej działce. Takie informacje można pozyskać w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w warunkach zabudowy wydanej przez wójta/burmistrza/prezydenta danego miasta.

Jednym z najczęstszych powodów odmowy zgody jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zakłada budowę sieci kanalizacyjnej w danej okolicy.

Innym powodem odmowy może być też znajdowanie się działki na terenach szczególnie zagrożonych powodzią, terenach ochrony ujęć wody zarówno powierzchniowej jak i podziemnej.

 Co będzie potrzebne do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków?

Dokumenty, które będą potrzebne do zgłoszenia:

– Druk zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

– Druk oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane

– Oświadczenie o braku możliwości przyłączenia danej działki do kanalizacji

– Mapa zasadnicza w skali 1:1000 z naniesionymi lokalizacjami urządzeń

– Opis techniczny oczyszczalni, dokumenty oczyszczalni- rysunek techniczny, przekrój, dokumenty potwierdzające właściwości oczyszczalni.

– Opis planowanych robót wraz z datą rozpoczęcia budowy

Z powodu niejednoznacznego określenia w przepisach dokumentów potrzebnych do zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, indywidualna interpretacja przepisów przez urzędników powoduje sytuacje, które wymagają złożenia różnych dokumentów, które np. nie są wymagane w urzędzie w innej części kraju. Wszelkie druki i oświadczenia można znaleźć w odpowiednim urzędzie starostwa powiatowego lub na stronie internetowej danego urzędu.

W niektórych sytuacjach potrzebne jest też uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Temat ten będzie opisany w innym artykule na naszym blogu.

Jak powinna zostać rozmieszczona oczyszczalnia ścieków na działce?

Lokalizacja oczyszczalni nie może być w dowolnym miejscu działki. Przed przystąpieniem do zgłoszenia należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od innych obiektów na działce. Odległości te są ściśle określone w przepisach. Zachowanie odpowiednich odległości dotyczy nie tylko działki inwestora, ale również sąsiadujących działek.

Najważniejszą odległością, której należy przestrzegać, jest odległość systemu rozsączania od ujęć wody pitnej, na przykład studni. W przypadku oczyszczalni drenażowych odległość ta wynosi minimum 70 m, a oczyszczalniach biologicznych minimum 30 m.

Sporo inwestorów zastanawia się, w jakiej odległości od budynku można umiejscowić zbiornik. Ta odległość wynosi minimum 5 m. Zarówno zbiornik, jak i system rozsączania należy zachować minimum 2 m od granicy działki.

System rozsączania powinien być oddalony o co najmniej 3 m od najbliższych drzew i krzewów. Ta odległość nie wynika z przepisów, ale z praktyki i doświadczenia. Ściek rozsączany w gruncie to bardzo dobry nawóz bogaty w azot i fosfor, które znacznie przyspieszają rozwój roślin oraz ich systemu korzeniowego w okolicy rozsączania. System korzeniowy pobliskich roślin może w przeciągu kilku lat pracy oczyszczalni wrosnąć się w system rozsączania, zatkać lub uszkodzić system.

Należy też pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od:

Wodociągu- minimum 1,5 m

Przyłącza gazowego- minimum 0,5 m -3 m

Kabli telekomunikacyjnych- minimum 1 m

Kabli elektrycznych- minimum 1,5 m

Wszelkie odległości należy liczyć nie od samego zbiornika, a od krawędzi pokrywy wystającej ponad poziom gruntu.

Podczas wyboru lokalizacji zbiornika oczyszczalni należy też pamiętać o konieczności dojazdu wozu asenizacyjnego,  który opróżni zbiornik. W przypadku przydomowej oczyszczalni wywóz nie odbywa się co miesiąc- dwa jak w przypadku szamba, a co rok lub półtora.

Badania gruntu – czy należy je wykonać?

W niektórych przypadkach potrzebne będzie także wykonanie badań gruntu mających na celu sprawdzenie, na jakiej głębokości występują wody gruntowe. W przepisach określona jest minimalna odległość, którą należy bezwzględnie przestrzegać, aby nie doszło do skażenia wód gruntowych przez ściek. Odległość ta wynosi minimum 1,5 m od najwyższego występującego poziomu wód gruntowych. W praktyce wysoki poziom wód gruntowych oznacza konieczność wykonania systemu rozsączania w nasypie, aby możliwe jak najbardziej zwiększyć odległość rozsączania od wód gruntowych.

Załatwianie formalności – jak długo trzeba czekać na zgodę montażu przydomowej oczyszczalni ścieków?

Od daty zgłoszenia urząd ma 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu lub niezgodności w zgłoszeniu. Zgłoszenie należy złożyć nie wcześniej niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

Jeśli po upływie 21 dni od zgłoszenia nie otrzymamy decyzji odmownej, oznacza to, że  otrzymaliśmy tak zwaną cichą zgodę, która umożliwia nam montaż w terminie 2 lat od daty wskazanej na zgłoszeniu jako data rozpoczęcia prac.

Czy oczyszczalnia przydomowa jest trwałym rozwiązaniem?

Oczyszczalnie przydomowe są zaprojektowane jako trwałe rozwiązanie o długiej żywotności. Jednakże, ich trwałość może być uzależniona od regularnej konserwacji oraz odpowiedniego użytkowania. Dbanie o oczyszczalnię może znacząco przedłużyć jej żywotność.

Czy oczyszczalnia przydomowa jest skomplikowana w obsłudze?

Obsługa oczyszczalni przydomowej może wymagać pewnej wiedzy i uwagi, ale nie jest zazwyczaj skomplikowana. Właściciele powinni być świadomi, jak przestrzegać zaleceń producenta dotyczących konserwacji, monitorowania stanu systemu i regularnego sprawdzania jego działania. W razie wątpliwości, można skorzystać z usług profesjonalisty.

Zobacz również

Jakie są rodzaje pomp do deszczówki?

Zbieranie wody deszczowej, po to, aby by wykorzystać ją do podlewania ogrodu, prania, spłukiwania czy mycia nawierzchni wokół domu, znane jest ludziom od bardzo dawna. Jest to świetny sposób na oszczędzanie wody i niezwykle ważna kwestia w dzisiejszych czasach.

Czym muszą cechować się zbiorniki do AdBlue?

Od kilku lat obserwowana jest znacznie większa dbałość o środowisko naturalne, również wśród przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Pod enigmatyczną nazwą AdBlue kryje się nietoksyczny roztwór mocznika o wysokiej czystości 32,5%.