Konsultacja z doradcą:

Magazynowanie oleju napędowego zgodnie z przepisami – sprawdź o czym pamiętać

Własny zbiornik na olej napędowy to rozwiązanie, które jest wykorzystywane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i rolników posiadających duże gospodarstwa. Warto jednak mieć świadomość, że magazynowanie oleju napędowego musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa, które określa rozporządzenie Ministra MSWiA z 7 czerwca 2010 r. Co dokładnie regulują przepisy? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w niniejszym artykule.

Zbiornik na olej napędowy – lokalizacja

Jedną z najważniejszych kwestii regulowanych przez wspomniane we wstępie rozporządzenie Ministra MSWiA z 7 czerwca 2010 r. jest lokalizacja zbiornika na działce. Zgodnie z jego treścią zbiornik na paliwo:

• należy umieścić na trwałej, wypoziomowanej powierzchni, która zapewni mu stabilną pozycję – podstawa musi być minimum 30 cm szersza i dłuższa od zbiornika, a jej grubość powinna wynosić minimum 5 cm;

• należy umieścić w miejscu ułatwiającym dostęp cysternie z paliwem – droga dojazdowa musi posiadać wymaganą szerokość, nośność oraz miejsce do zawracania;

• musi znajdować się w odległości przynajmniej 10 metrów od najbliższego ujęcia wody pitnej;

• musi znajdować się w odległości przynajmniej 10 metrów od budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej;

• musi znajdować się w odległości przynajmniej 5 metrów od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.

W tym miejscu warto podkreślić, że przepisy prawa pozwalają zmniejszyć wymienione wyżej odległości o połowę jednak jest to uwarunkowane zastosowaniem pomiędzy zbiornikiem, a budynkami lub innymi obiektami ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Co istotne, musi ona posiadać klasę odporności ogniowej minimum REI 120. Istnieje także możliwość zlokalizowania na jednej posesji kilku zbiorników na paliwo. Wymaga to jednak zgody lokalnego Inspektora Straży Pożarnej, która wydawana jest indywidualnie. W praktyce jej uzyskanie nie powinno stanowić problemu.

Zbiorniki na olej napędowy – wymagania

Decydując się na własny zbiornik na olej, warto mieć świadomość, że przepisy prawa regulują nie tylko jego lokalizację na działce, ale również wymaganą dokumentację. W efekcie wśród dokumentów, które musi posiadać zbiornik na olej napędowy, należy wymienić:

• dokumentację techniczno-ruchową;

• instrukcję obsługi zbiornika w języku polskim;

• opinię p.poż;

• instrukcję BHP;

• poświadczenie wytwórcy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego;

• poświadczenie Badania Budowy i Próby Ciśnieniowej wydane przez Urząd Dozoru Technicznego;

• deklarację Zgodności z normą EN 13341:2005+A1:2011;

• certyfikat CE.

Co więcej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. zbiorniki wykonane z tworzyw sztucznych podlegają także dozorowi technicznemu. W przypadku zbiorników o pojemności do 2500 litrów jest to dozór techniczny uproszczony, a zbiorniki o pojemności od 2500 do 15000 litrów podlegają pod dozór techniczny ograniczony.

Na czym polega dozór techniczny uproszczony?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie zbiorniki na paliwo o pojemności nieprzekraczającej 2500 litrów, które są wykonane z tworzyw sztucznych, podlegają pod dozór techniczny uproszczony. W praktyce oznacza to, że zgłoszenie ich do Urzędu Dozoru Technicznego jest dobrowolne. Decydując się na taki krok, warto mieć świadomość, że właściwy inspektor przeprowadzi inspekcję urządzenia, co zakończy się wydaniem protokołu odbiorczego (koszt usługi wynosi 250 złotych). Urząd nie wydaje jednak w tym przypadku decyzji zezwalającej na eksploatację zbiornika, ponieważ nie wymagają tego przepisy prawa. Jak wyglądają formalności w przypadku braku zgłoszenia zbiornika na olej napędowy do UDT? W takim przypadku konieczne jest zapewnienie mu odpowiedniej konserwacji, której może dokonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Dozór techniczny ograniczony – inspekcja zbiorników na olej o pojemności od 2500 do 15000 litrów

Decydując się na zbiornik na olej napędowy o pojemności od 2500 do 15000 litrów należy mieć świadomość konieczności zgłoszenia go do UDT, co wynika z faktu, że tego typu zbiorniki podlegają pod dozór techniczny ograniczony. W związku z tym należy złożyć do urzędu odpowiedni wniosek (wraz z kompletną dokumentacją zbiornika), co można zrobić osobiście, bądź drogą elektroniczną. Konieczne jest również sporządzenie planu usytuowania zbiornika, który obejmie także obiekty, z którymi będzie on sąsiadował.

Urząd po otrzymaniu kompletnego wniosku przeprowadzi inspekcję terenową zbiornika, która polega na sprawdzeniu miejsca jego posadowienia, szczelności, działania systemów dystrybucji oraz czujników sprawdzających szczelność zbiornika na paliwo. Jeżeli wszystko będzie działało, tak jak należy, wydana zostanie decyzja umożliwiająca eksploatację zbiornika oraz przypisana mu księga rewizyjna. Badanie będzie ważne przez okres 2 lat, po czym należy je powtórzyć.

Podsumowując, należy stwierdzić, że posiadanie własnego zbiornika na paliwo to rozwiązanie, które pozwala nie tylko sprawnie zarządzać zużyciem oleju napędowego w firmie, czy gospodarstwie, ale również uzyskać realne oszczędności. Potwierdzeniem tego, że jest ono często wykorzystywane, może być popularność wyszukiwania w Internecie hasła: magazynowanie oleju napędowego przepisy.

Jeśli nie wiesz, jaki zbiornik na paliwo wybrać, zapoznaj się z naszym porównaniem zbiorników na olej napędowy Fortis i JFC.

Zobacz również

Dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Coraz więcej gospodarstw domowych stawia na ekologię. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie wygodne i bez negatywnego wpływu na środowisko. Mimo że jest coraz popularniejsze, wiele rodzin nie decyduje się na takowe z powodów finansowych.