Konsultacja z doradcą:

O jakich pozwoleniach musisz pamiętać, budując przydomową oczyszczalnię ścieków?

Oczywiście trzeba pamiętać o przestrzeganiu określonych przepisów. Dziś podpowiemy Wam, o jakich pozwoleniach musicie pamiętać, budując przydomową oczyszczalnię ścieków.

Budowa oczyszczalni ścieków krok po kroku 

Nadal wiele gospodarstw domowych jest pozbawionych dostępu do kanalizacji. W takim przypadku jeszcze kilkanaście lat temu najczęściej wybierano szambo. Trzeba jednak przyznać, że takie rozwiązanie często nastręczało wielu problemów, wszak szambo generuje bardzo nieprzyjemny zapach, a do tego wszystkiego trzeba często zlecać jego wywóz. Zdecydowanie lepszym wyborem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, przy czym należy pamiętać, że aby móc zdecydować się na montaż takiego zbiornika, konieczne jest złożenie dokumentu zgłoszeniowego w Starostwie Powiatowym. Tutaj zastosowanie mają przepisy, a dokładnie art. 29 ust. 1 pkt 3, a także art. 30 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, w którym można przeczytać, iż oczyszczalnie przydomowe o wydajności nieprzekraczającej 7,5 m3 na dobę nie wymagają pozwolenia na budowę, lecz wystarczy dokonać zgłoszenia w starostwie. Najlepiej już na etapie projektowania domu uwzględnić przydomową oczyszczalnię ścieków.

Lokalizację oczyszczalni trzeba właściwie zaplanować, dotyczy to odległości od sąsiadujących działek. Przede wszystkim odległość systemu rozsączającego od ujęć wody pitnej w przypadku oczyszczalni drenażowych musi wynosić minimum 70 m, zaś w oczyszczalniach biologicznych – minimum 30 m. Jeżeli chodzi o odległość od budynku, to należy wiedzieć, że zbiornik musi być umiejscowiony minimum 5 metrów od domu. Natomiast zbiornik, jak i system rozsączający powinien znajdować się minimum 2 metry od granicy działki.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków zgłoszenie – co jest potrzebne? 

Każdy inwestor musi przygotować odpowiednie dokumenty. Są one niezbędne, do tego, by zgłosić chęć budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, na swojej działce. Wśród niezbędnych dokumentów należy przygotować druk zgłoszenia robót budowlanych. Trzeba też przygotować druk oświadczenia o prawie do dysponowania danym gruntem w celach budowlanych. Niezbędne jest też przygotowanie oświadczenia, iż danego terenie nie można przyłączyć do kanalizacji. Należy jeszcze dołączyć mapę w skali 1:1000, gdzie naniesiona zostanie lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków. To nadal nie wszystko. Bezwzględnie należy też dołączyć opis techniczny oczyszczalni ścieków, w tym rysunek techniczny, ale i dokumenty, które potwierdzają dane właściwości oczyszczalni. Trzeba też dołączyć opis planowanych robót, gdzie znajduje się też data rozpoczęcia budowy. Każdy inwestor musi jednak pamiętać, że przepisy niejednokrotnie interpretowane są na różny sposób przez urzędnika. Dlatego też należy dowiedzieć się, jakie druki i oświadczenia są niezbędne właśnie w Waszym mieście. Urząd ma 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu czy też zgłoszenie, iż dokumentacja jest niepełna. Należy jeszcze pamiętać, że jeżeli po upływie 21 dni od zgłoszenia nie ma decyzji odmownej, to można przejść do prac. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwolenie wodnoprawne

Operat wodno-prawny jest dokumentem, który ma formę graficzną i opisową. Aby go sporządzić, nie trzeba posiadać żadnych uprawnień. Istotna jest jednak wiedza w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a także znajomość informacji na temat schematu technologicznego, składu ścieków, bilansu masowego zanieczyszczeń czy choćby wielkości zrzutu ścieków. W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków warunki muszą być spełnione. Otóż do kopii operatu wodno-prawnego trzeba dołączyć pełny opis, jak ma wyglądać przydomowa oczyszczalnia ścieków, wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt urządzenia, które musi spełniać wymagania operatu wodno-prawnego oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie takiego pozwolenia. W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków zgłoszenie do organu ochrony środowiska jest niezbędne.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 09.09.2022 r. Starostwa wymagają również zgłoszenia wodnoprawnego (nie mylić z operatem) dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/dobę w sytuacji, gdy ściek oczyszczony będzie trafiał do gruntu oraz operatu i tym samym pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni o większej wydajności lub w sytuacji, gdy ściek oczyszczony będzie oddawany do rowu, rzeki itp.

Wiele osób chce dowiedzieć się więcej na temat kosztów. W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków cena zależy od wielkości zbiornika, urządzenia oraz producenta. Warto stawiać na sprawdzone rozwiązania dostępne w ofercie Xymen

Zobacz również