Konsultacja z doradcą:

Przepompownia ścieków – kiedy warto zamontować?

Trudno obecnie wyobrazić sobie sytuację, gdy nie mamy na co dzień dostępu do bieżącej wody i kanalizacji. Jeżeli podłączenie do sieci kanalizacyjnej wypada poniżej  najniższego punktu instalacji sanitarnej, to odpływ ścieków będzie odbywał się grawitacyjnie i taki system świetnie się sprawdzi. Nie zawsze jednak zaprojektowanie kanalizacji w ten sposób jest możliwe. Konieczne staje się wówczas zastosowanie przepompowni ścieków.

Czym jest przydomowa przepompownia ścieków?

Przepompownia ścieków to urządzenie, którego zadanie polega na podniesieniu poziomu ścieków z niższego na wyższy, by była możliwość ich odprowadzenia. Składa się ona ze szczelnego zbiornika, w którym gromadzone są ścieki, układu zatapialnych pomp, kolektora doprowadzającego i rurociągu tłoczącego ścieki. 

Zbiornik umieszczony jest w najniższym punkcie instalacji, by ścieki spływały do niego, wykorzystując grawitację. Gdy zbiornik się wypełni, uruchomiona zostaje pompa, która podnosi poziom ścieków na odpowiednią wysokość. Dzięki temu mogą one zostać odprowadzone do kanalizacji lub do szamba. Do sterowania pompami używane są włączniki pływakowe, które informują o poziomie wypełnienia zbiornika. Sterownik przepompowni ścieków zapewnia automatyczną pracę instalacji i niweluje konieczność osobistego nadzoru. 

Jakie są rodzaje urządzeń do odprowadzania ścieków?

Żeby móc dobrze skonstruować przydomową przepompownię, warto zapoznać się z urządzeniami, które mogą zostać w niej wykorzystane. Jakie mogą być urządzenia do odprowadzania ścieków i kiedy warto je zastosować?

Przystawki

Przystawki to niewielkie zbiorniki wyposażone w pompę, które montowane są bezpośrednio za miejscem, z którego odprowadzają ścieki (np. za miską ustępową lub zlewozmywakiem). Można je określić jako mini przepompownie ścieków. Jeżeli odbierane przez nie ścieki będą zawierać fekalia, to niezbędne jest wyposażenie urządzenia w odpowiednie noże rozdrabniające. 

Kompaktowe miski ustępowe

Kompaktowe miski ustępowe to urządzenia, które posiadają własny układ przepompowująco – rozdrabniający. Mieści się on w tylnej części urządzenia.

Zbiornikowe przepompownie ścieków

Są to urządzenia, które najczęściej montowane są w gruncie, a ich zadaniem jest odbieranie ścieków nawet z kilku gospodarstw domowych. Najważniejszym elementem jest układ pomp i sterowania, który zapewnia w pełni automatyczną pracę. Dodatkowo możliwe jest także zdalne monitorowanie pracy tych urządzeń.

Jaka pompa do przepompowni ścieków jest najlepsza?

Decydując się na przydomową przepompownię, należy obliczyć orientacyjną ilość ścieków, które będą przepompowywane, a także uwzględnić ich rodzaj (ścieki szare – bez fekaliów czy ścieki czarne – z fekaliami). Te dane decydują bowiem o wyborze odpowiedniej pompy. Aby uniknąć gromadzenia się osadu na rurach, a w konsekwencji zmniejszenia wydajności przepompowni lub jej awarii, pompy powinny wymuszać przemieszczanie się ścieków z prędkością minimalną 0,7 m/s.

Pompy stosowane w przydomowej przepompowni mają moc od 1,4 do 5,5 kW, a ich optymalna wydajność to 4-5 l/s. Określając moc pompy, należy uwzględnić straty, które mogą wystąpić podczas tłoczenia ścieków przez przewód tłoczny.

Kto powinien pomyśleć o montażu przepompowni ścieków?

Decyzja o montażu przepompowni ścieków powinna zostać podjęta na etapie projektowania budynku. Będzie ona potrzebna wówczas, gdy punkty sanitarne są znacznie oddalone od sieci kanalizacyjnej, grawitacyjny odpływ ścieków nie jest w pełni możliwy lub istnieje konieczność podniesienia poziomu ścieków ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. 

W przepompownie ścieków należy także wyposażyć przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z przepompownią jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym od szamba, chociaż początkowy koszt inwestycji jest dużo wyższy. 

Zarówno oczyszczalnie ekologiczne, jak i oczyszczalnie biologiczne wymagają odpowiedniej konserwacji. Żeby działały bezawaryjnie, należy regularnie czyścić filtry, a co najmniej raz na trzy miesiące także pompę w przepompowni. Bez względu na to, czy zostanie zamontowana ekologiczna oczyszczalnia ścieków, czy oczyszczalnia biologiczna, to zdecydowanie lepiej jest inwestować w regularną konserwację urządzeń. Naprawy bowiem są bardzo drogie.

Jaki jest koszt przydomowej przepompowni?

Z dostępnych na rynku przepompowni warto zwrócić uwagę na urządzenia oferowane przez firmę Xymen. Sprzedawane przez nią zbiorniki do przepompowni wykonywane są jako zbiorniki monolityczne, co zapewnia im szczelność i zabezpiecza przed wyciekaniem ścieków do gruntu. Można kupić tylko zbiornik i samodzielnie dobrać do niego pompę lub skorzystać z gotowych zestawów. Ich cena oscyluje w granicach od ok.1000 zł do 3500 zł. Warto sprawdzić szczegóły bezpośrednio na stronie sprzedawcy.

Jak działa przepompownia ścieków?

Przepompownie wykorzystują pompy, aby podnieść ścieki do wyższego poziomu, gdzie mogą swobodnie płynąć dalej w kierunku oczyszczalni.

Czy przepompownie wymagają konserwacji?

Tak, regularna konserwacja pomagająca w utrzymaniu sprawności pomp i zapobieganiu awariom jest kluczowa.

Czy przepompownie są energochłonne?

Przepompownie zużywają energię elektryczną do pracy pomp, jednak istnieją efektywne rozwiązania, które minimalizują koszty.

Czy przepompownie wymagają zezwoleń lub pozwolenia na budowę?

Tak, w zależności od lokalnych przepisów, budowa i instalacja przepompowni może wymagać odpowiednich zezwoleń lub pozwolenia.

Zobacz również