Konsultacja z doradcą:

Czym różni się zbiornik na olej napędowy od opałowego?

Przechowywanie paliw jest skuteczną metodą uniezależnienia się od dostawców zewnętrznych. Stanowi też zabezpieczenie na wypadek przerwania łańcucha dostaw. Warto jednak pamiętać, że olej opałowy bądź napędowy jest wyrobem wyjątkowo niebezpiecznym. Jak przechowywać olej opałowy i olej napędowy? Jak powinien być zbudowany zbiornik na olej? Co odróżnia zbiornik na olej opałowy, od pojemnika na olej napędowy?

SPIS TREŚCI

Olej napędowy a olej opałowy – różnice

Na początek warto wyjaśnić różnice występujące pomiędzy obiema cieczami.

Olej napędowy (diesel) jest lekkim olejem o niższej lepkości i wyższej kaloryczności. Jest to ciecz na bazie węglowodorów, która jest bardziej łatwopalna i zapewnia lepsze parametry spalania w silnikach wysokoprężnych.

Olej opałowy (mazut) jest cięższym olejem o wyższej lepkości i niższej kaloryczności. Zawiera większą ilość związków siarki i ma bardziej oleistą konsystencję. Z uwagi na to, że jest to pozostałość po destylacji niskogatunkowej ropy naftowej, olej opałowy jest paliwem stosowanym głównie w celach grzewczych, a nie jako źródło energii do napędu silników.

W obu przypadkach przechowywanie oleju wymaga zachowania odpowiednich przepisów i standardów bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że oba płyny wykazują łatwopalność na podobnym poziomie, a z uwagi na różną gęstość, nie należy doprowadzać do mieszania się obu olejów. Między innymi z tego względu zaleca się wykorzystywanie odrębnych zbiorników zaopatrzonych w stosowne oznaczenia.

Zbiornik na olej – budowa 

Zbiorniki na oleje ze względów bezpieczeństwa muszą odznaczać się wyjątkową trwałością i odpornością na wszystkie przewidywane uszkodzenia, mogące wystąpić w trakcie eksploatacji zbiornika.

Dobór zbiornika na olej – istotne parametry:

 • Materiał

Zbiornik musi być wykonany z materiału odpornego na czynniki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Dobrze jest, jeśli zbiornik nie odznacza się dużą masą własną, co może ułatwić relokację zbiornika w przypadku akcji gaśniczej. Z tych powodów znaczną popularnością cieszą się zbiorniki na olej wykonane z wysokiej jakości polietylenu. Materiał ten cechuje odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, a także z uwagi na jego elastyczność, znaczna wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.

 • Pojemność

Zbiorniki na olej opałowy czy napędowy powinien odznaczać się pojemnością zdolną zaspokoić zapotrzebowanie na działalność bieżącą oraz przyszłą. W przypadku dysponowania większą liczbą pojazdów polecany jest zbiornik na paliwo 1500 l. Podobne kryteria dotyczą dużych powierzchni w budynkach, wymagających ogrzania.

 • Konstrukcja

Zbiorniki na olej napędowy i olej opałowy powinna cechować jednolita i trwała konstrukcja pozbawiona połączeń spawanych bądź nitowanych. 

Zastosowanie polietylenu pozwala na uzyskanie jednolitej struktury materiałowej, co czyni powierzchnię zbiornika wytrzymalszą i szczelną. Łączenie poszczególnych zbiorników na olej jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem specjalistycznych łączy. Dodatkowym zabezpieczeniem jest technologia umożliwiająca wykonanie zbiornika dwuściennego. Oznacza to, że pojemnik na olej opałowy czy też napędowy składa się de facto z dwóch zbiorników umieszczonych jeden wewnątrz drugiego. Zbiornik wewnętrzny traktowany jest, jako właściwy, podczas kiedy zbiornik zewnętrzny stanowi płaszcz ochronny dla całej konstrukcji. Pojemność płaszcza jest odpowiednio większa i stanowi zwykle 110% objętości oleju w zbiorniku wewnętrznym.

 • Izolacja i ochrona

Zbiornik na olej opałowy i napędowy powinien dysponować odpowiednimi zabezpieczeniami przed wyciekami (zbiornik dwupłaszczowy, detektory wycieków), uszkodzeniami i wysoką temperaturą, a także zabezpieczeniami przed dostępem osób nieuprawnionych.

 • Fundament

Duży zbiorniki na olej napędowy powinien być montowany na fundamentach, zapewniających stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji. Celem stosowania fundamentów betonowych jest utrzymanie ciężaru zbiornika oraz przeciwdziałanie wstrząsom i osiadaniu gruntu.

Zbiornik na olej napędowy a zbiornik na olej opałowy – różnice 

Różnice pomiędzy oboma typami zbiorników wynikają przede wszystkim z zastosowania oraz metod dystrybucji obu paliw.

Zbiornik na olej napędowy jest wyposażony w różnego rodzaju akcesoria, mające ułatwić tankowanie oleju.

Pośród nich na uwagę zasługują:

 • wlewy do napełniania;
 • odpowietrzniki;
 • zasuwy;
 • pompy;
 • węże do oleju napędowego
 • filtry;
 • liczniki;
 • wskaźniki poziomu paliwa.

Zakres wyposażenia zależny jest od producenta zbiornika oraz standardu wykonania.

Zbiornik na olej opałowy nie wymaga aż takich udogodnień, z uwagi na różnice przeznaczenia oleju opałowego. Nie ma zatem potrzeby ścisłej kontroli poziomu dystrybucji, nie ma też obaw o ewentualne zanieczyszczenie paliwa. Olej opałowy podawany jest w dużych ilościach do kotłów, zatem najistotniejsza jest budowa włazów rewizyjnych oraz wskaźnik poziomu oleju ze zintegrowanym czujnikiem przecieku.

Więcej informacji o poprawnym magazynowaniu paliw oraz kryteriach doboru zbiornika można uzyskać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Za pomocą specjalistów bezpłatnie dowiesz się wszystkiego, na temat poszukiwanych produktów i technologii.

Zobacz również

Jak działa oczyszczalnia ekologiczna?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak można przyczynić się do ochrony środowiska, będąc właścicielem domu jednorodzinnego? Odpowiedź jest prostsza niż myślisz! Przedstawiamy Ci ekologiczną oczyszczalnię ścieków