Konsultacja z doradcą:

Co charakteryzuje przydomową oczyszczalnię ścieków? Jest przyjazna środowisku!

Zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach, poddane naturalnym procesom biologicznym, rozkładają się do postaci prostych związków mineralnych nieszkodliwych dla środowiska. Możemy zatem śmiało stwierdzić, że przydomowa oczyszczalnia ścieków jest ekologiczna. Jak jednak działa? I jak zadbać o jej prawidłowe funkcjonowanie?

Schemat działania przydomowej oczyszczalni ścieków

Aby przydomowa oczyszczalnia ścieków działała prawidłowo, a tym samym była ekologiczna i bezwonna, należy wiedzieć, jak funkcjonuje.

Procesy zachodzące podczas oczyszczania ścieków

ETAP I

Podczas pierwszego etapu następuje oddzielenie substancji nierozpuszczonych i rozpuszczonych w wodzie. Substancje nierozpuszczone w wodzie zostają usunięte ze ścieków poprzez zatrzymanie ich w osadniku gnilnym. Kolejno zostają poddane procesowi fermentacji.

ETAP II

Polega na usunięciu ze ścieków pozostałych substancji organicznych, które są rozpuszczalne w wodzie. Na tym etapie dochodzi do rozkładu zanieczyszczeń w procesach tlenowych i biochemicznych z udziałem mikroorganizmów – głównie bakterii, dla których zawartość ścieków stanowi pokarm.

ETAP III

Doczyszczenie i rozsączenie ścieków poprzez drenaż rozsączający lub studnie chłonne.

Części składowe przydomowej oczyszczalni ścieków

osadniku gnilnym ścieki zostają wstępnie oczyszczone. Unoszące się cząstki opadają na dno, tworząc osad, który ulega fermentacji. Podczas fermentacji zanieczyszczenia rozkładane są na substancje rozpuszczalne w wodzie i substancje mineralne nierozpuszczalne w wodzie. I to one odkładają się na dnie zbiornika. Na powierzchni ścieków w osadniku tworzy się tzw. kożuch, utworzony z zanieczyszczeń, które unoszą się na powierzchni – najczęściej tłuszczów, olejów. Jest to nic innego jak piana, powstająca przy procesie fermentacji różnych substancji zawartych w ściekach.

Ważnym elementem przydomowej oczyszczalni jest filtr doczyszczający – dobre wykonanie i systematyczne płukanie filtra zapewni, że do drenażu, w którym następuje doczyszczenie i rozsączanie, nie przedostaną się cząstki stałe ścieków.

Ścieki rozsączane  są za pomocą rur perforowanych lub studni chłonnej i przesiąkają przez różne warstwy gruntu, w których następuje proces biologicznego rozkładu na substancje mineralne, które ostatecznie przenikają do wody gruntowej. Oczyszczony ściek z przydomowej oczyszczalni może być odprowadzony również do rzeki albo rowu melioracyjnego. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla indywidualnych ujęć wody. Co więcej, oczyszczony ściek z przydomowej oczyszczalni można wykorzystać do podlewania lub nawadniania.

Dlaczego warto zdecydować się na przydomową oczyszczalnię ścieków?

Ścieki odprowadzone z prawidłowo dobranego i właściwie eksploatowanej oczyszczalni przydomowej są klarowne, a ich jakość pozwala na dalsze oczyszczenie w gruncie, lub rozsączenie przy użyciu np. studni chłonnej. Najważniejsze przydomowa oczyszczalnia ścieków jest całkowicie bezpieczna – niektóre oczyszczalnie osiągają do 95% oczyszczania ścieku.

Czy mogę zainstalować oczyszczalnię przydomową samodzielnie?

Instalacja oczyszczalni przydomowej wymaga odpowiednich umiejętności i wiedzy technicznej. Zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego instalatora, który posiada doświadczenie w montażu i konserwacji systemów oczyszczania ścieków. Niewłaściwa instalacja może prowadzić do problemów z funkcjonowaniem oczyszczalni.

Czy istnieją różne rodzaje oczyszczalni przydomowych?

Tak, istnieje wiele różnych rodzajów oczyszczalni przydomowych, w tym oczyszczalnie biologiczne, oczyszczalnie ekologiczne. Wybór odpowiedniego rodzaju oczyszczalni zależy od indywidualnych potrzeb, lokalnych przepisów i warunków gruntowych.

Zobacz również