Konsultacja z doradcą:

Zalety instalacji zbiorników na olej napędowy w sektorze rolniczym

zbiornik na paliwo

Zbiorniki na olej napędowy w rolnictwie mają kluczowe znaczenie, zapewniając gospodarstwom w pełni efektywne i niczym niezakłócone przechowywanie oraz zarządzanie dostawami paliwa. Kluczowych zalet jest dużo więcej, dlatego każdy rolnik powinien pomyśleć o takiej inwestycji!

Kluczowe zalety zbiorników na olej dla sektora rolniczego

Dostęp do paliwa w gospodarstwach rolnych to rzecz absolutnie konieczna, zwłaszcza w okresie intensywnych prac: siania, sadzenia czy zbioru plonów. Jak odnotowuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w polskich warunkach na uprawę 1 ha gruntów rolnik zużywa około 120 litrów oleju napędowego, co stanowi około 23 procent kosztów mechanizacji. 

Zalety zbiorników na paliwo w rolnictwie są więc tu nie do przecenienia, ponieważ można zaoszczędzić cenny czas, jak również środki, które musielibyśmy ponieść na dojazdy i zakup oleju napędowego po zawyżonej cenie. Zyskujemy więc dzięki temu bardzo duże oszczędności – nie tylko finansowe związane ze zmianami cen paliw, ale i czasowe, bo odchodzi nam brak dojazdów na stację. Oszczędności dzięki zbiornikom na olej w rolnictwie są więc ogromne, ale to nie wszystkie zalety, bo trzeba też wspomnieć o większej kontroli nad poziomem zużycia paliwa. Mamy jednocześnie gwarancję jego większej czystości, bo wiemy dokładnie, z jakiego paliwa korzystamy. Mamy więc pewność, że jest czyste. 

Zwiększenie efektywności operacyjnej dzięki własnym zbiornikom

Powyższe zalety pokazują podstawowe korzyści z instalacji zbiornika na olej, lecz jest ich dużo więcej. Mogą to zwłaszcza potwierdzić właściciele dużych gospodarstw, wykorzystujących w swojej działalności pojemne zbiorniki do paliw. Mają oni je zawsze na miejscu, zatankowane do pełna, nie muszą więc obawiać się o przestoje w pracy z powodu braku paliwa.


Efektywność zbiorników do paliwa w gospodarstwie jest więc w tym wypadku na najwyższym poziomie. Sprawdzają się tu szczególnie bardzo pojemne zbiorniki na olej napędowy dwupłaszczowe mające pojemność od 1000 do nawet 10 000 litrów. Gospodarstwa mające tak pojemne zbiorniki mają też możliwość na podpisanie umowy na stałe dostawy paliwa z jednym sprzedawcą, co zapewnia jakość, pewność i stałość w zakresie dostaw. 

Oszczędności kosztów i zarządzanie budżetem paliwowym

Oszczędności kosztów przekładają się na precyzyjne i przemyślane zarządzanie budżetem paliwowym. Niezależnie od wielkości gospodarstwa, liczy się dyscyplina finansowa, aby nie zabrakło środków na kluczowe działania. Dysponując własnymi zbiornikami, ściśle monitorujemy sytuację związaną z kwestią zużycia paliwa, bez obaw o jego braki bądź nadmiarowe wydatki związane z zakupem oleju napędowego w sytuacji kryzysowej.

Posiadanie własnych zbiorników na paliwo pozwala uniknąć konieczności każdorazowego dojazdu na stację benzynową, co zapewnia nie tylko oszczędność czasu, ale i zwiększa efektywność pracy przez ciągły dostęp do własnego zapasu paliwa. To bezpośrednio przekłada się na płynność operacyjną i niezależność w zarządzaniu zasobami paliwowymi, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości pracy maszyn i urządzeń w gospodarstwie.

Instalacja i konserwacja zbiorników na olej napędowy

Przy tych wszystkich korzyściach, nie można zapominać o najważniejszym – o bezpieczeństwie zbiorników na paliwo w sektorze rolniczym. Żeby tak było, właściciele gospodarstw rolnych muszą w pierwszej kolejności zatroszczyć się o prawidłową instalację zbiorników. Przepisy mówią jasno, że od 1 stycznia 2013 nie można magazynować ani paliwa, ani oleju napędowego, ani benzyny w zwykłych zbiornikach z jedną ścianą zewnętrzną. Rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2007 roku określa, że muszą to być zbiorniki dwupłaszczowe. 

Zbiorniki przeznaczone do przechowywania paliw powinny być instalowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, które wymagają umieszczenia ich na odpowiednio przygotowanym, utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, z wyraźnym oznaczeniem typu zawartości, takiej jak “Benzyna”, “Olej Opałowy” lub “Olej Napędowy”. W przypadkach wymagających dodatkowych środków ostrożności, zbiorniki te powinny być zabezpieczone przed możliwością wycieku do gruntu. Istotne jest również, aby w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników nie przechowywać materiałów łatwopalnych, aby zminimalizować ryzyko pożaru.

Nie ma więc wątpliwości, że własne zbiorniki na olej napędowy w sektorze rolniczym to absolutna konieczność. Warto jednocześnie pamiętać o przestrzeganiu najważniejszych norm. 

Zobacz również