Konsultacja z doradcą:

Oczyszczalnie biologiczne – integracja z zieloną infrastrukturą i korzyści dla środowiska

oczyszczalnie biologiczne

Oczyszczalnie biologiczne to sprzymierzeńcy ochrony środowiska. Umiejscowienie ich w krajobrazie wsi i zieleni jest stosunkowo proste, a przynosi to olbrzymie korzyści z perspektywy publicznej oraz ekosystemów.

Podstawowe filary oczyszczania: zielona synergia dla natury

Ekologiczne metody oczyszczania ścieków bazują przede wszystkim na naturalnych procesach zachodzących w przyrodzie. Sercem każdej oczyszczalni są mikroorganizmy, które w skuteczny i szybki sposób rozkładają zanieczyszczenia ze ścieków. Dzieje się to w osadnikach, komorach fermentacyjnych i innych strefach oczyszczania. Efektem jest ściek oczyszczony, bezpieczny dla środowiska, który można połączyć z wodami gruntowymi i płynącymi. 

Połączenie oczyszczalni z zieloną infrastrukturą oznacza nie tylko wykorzystywanie naturalnych procesów do oczyszczania wody, ale również tworzenie miejsc i terenów zielonych wokół oczyszczalni, które mogą pełnić rolę rekreacyjną dla mieszkańców miast, jak również stać się naturalną oazą dla wielu gatunków zwierząt.

Rośliny absorbują zanieczyszczenia, a mikroorganizmy w glebie je rozkładają. Badania wykazały, że tereny zielone wokół oczyszczalni “Czajka” w Warszawie redukują stężenie azotu o 50%, a fosforu o 30%.

Tereny zielone wokół oczyszczalni stają się ostoją dla ptaków, owadów i innych zwierząt. Na terenach okalających “Czajkę” zaobserwowano ponad 150 gatunków ptaków, w tym rzadkie gatunki wodno-błotne. Zieleń obniża temperaturę i poprawia jakość powietrza. Badania przeprowadzone w Warszawie wykazały, że temperatura w parku wokół oczyszczalni “Czajka” jest o 2-3°C niższa niż w centrum miasta, które zostało pozbawione zieleni.

Warto również pamiętać, że tereny zielone absorbują deszczówkę, zmniejszając ryzyko powodzi. Oczyszczalnie zazwyczaj posiadają system retencji wód opadowych, którego pojemność może przekraczać nawet 200 000 m3.

Jak widać, integracja oczyszczalni z ekosystemami miejskimi przynosi olbrzymie korzyści. W kontekście tych korzyści, rabata biohydrofitowa stanowi wyjątkowo wartościowy element ekosystemu miejskiego, ponieważ bazuje na założeniach pozwalających wkomponować w ogród naturalną oczyszczalnię biologiczną. Dzięki wykorzystaniu roślin i bakterii w ich warstwie przykorzeniowej, nie tylko poprawia parametry ścieków oczyszczonych, ale również przyczynia się do zwiększenia biodywersyfikacji, co jest nieporównywalnie lepsze niż w przypadku tradycyjnych oczyszczalni. Ekologiczne metody oczyszczania ścieków, takie jak te stosowane w rabatach biohydrofitowych, przekładają się również na bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, zmniejszając ryzyko związane z zanieczyszczeniami i wprowadzając bardziej zrównoważone podejście do zarządzania odpadami miejskimi.

Zrównoważone zarządzanie wodą: oczyszczalnia biologiczna w tym pomaga

Oczyszczalnie to kluczowy element obiegu wody w miastach. Oczyszczona woda może być wykorzystywana do nawadniania terenów zielonych. Przykładowo, w Warszawie oczyszczona woda z “Czajki” jest wykorzystywana do nawadniania terenów o powierzchni ponad 500 ha.

Przykłady zastosowania oczyszczalni biologicznych można mnożyć. Sprawdzają się one nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach. Niewielkie oczyszczalnie są doskonałym wsparciem dla domów jednorodzinnych i niewielkich osiedli. 

Korzyści oczyszczalni biologicznych są jednak nie tylko natury ekologicznej, ale również ekonomicznej. Rośliny i naturalne procesy oczyszczania zmniejszają zużycie energii i chemikaliów. W oczyszczalni “Czajka” zastosowanie zielonej infrastruktury obniżyło zużycie energii o 10%.

Zmiany klimatu i rosnące populacje miast stawiają przed oczyszczalniami nowe wyzwania. Konieczne jest ciągłe udoskonalanie technologii i integracja z zieloną infrastrukturą. Przykładem jest projekt “Czajka 2030”, który zakłada rozbudowę i modernizację oczyszczalni “Czajka” z uwzględnieniem zielonej infrastruktury.

Oczyszczalnie mogą odegrać kluczową rolę w adaptacji ośrodków miejskich do zmian klimatycznych. Zielona infrastruktura pomaga w retencji wody i łagodzeniu skutków suszy.

Przykłady oczyszczalni integrujących się z zieloną infrastrukturą w Polsce

Oprócz “Czajki” w Warszawie,  warto bez wątpienia wymienić jeszcze kilka inwestycji. Oczyszczalnia “Balice” w Krakowie posiada rozległe tereny zielone, na których utworzono ścieżki edukacyjne i rekreacyjne. Oczyszczalnia organizuje również warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Oczyszczalnia “Dębe” w Gdańsku współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim w zakresie badań nad wykorzystaniem roślin do oczyszczania ścieków. Na terenie oczyszczalni utworzono również ogród botaniczny. Z kolei oczyszczalnia “Wschód” we Wrocławiu posiada imponujący system retencji wód opadowych, który pozwala na magazynowanie wody deszczowej i wykorzystanie jej do nawadniania terenów zielonych.

Oczyszczalnie biologiczne połączone z zieloną infrastrukturą stają się czymś więcej niż tylko technicznymi obiektami. Mogą stać się oazami natury w sercu miasta, sprzymierzeńcami ochrony środowiska i kluczowymi elementami zrównoważonego rozwoju. Integracja oczyszczalni z zieloną infrastrukturą to korzyści dla natury i mieszkańców miast.

Zobacz również

Przepompownia ścieków – kiedy warto zamontować?

Trudno obecnie wyobrazić sobie sytuację, gdy nie mamy na co dzień dostępu do bieżącej wody i kanalizacji. Jeżeli podłączenie do sieci kanalizacyjnej wypada poniżej  najniższego punktu instalacji sanitarnej, to odpływ ścieków będzie odbywał się grawitacyjnie i taki system świetnie się sprawdzi.