Konsultacja z doradcą:

Przyszłość oczyszczalni ścieków – rola oczyszczalni biologicznych w ekosystemach miejskich

Biologiczne oczyszczalnie ścieków kojarzone są głównie z przydomowymi systemami ekologicznego pozbywania się nieczystości z budynków jednorodzinnych. Tymczasem przyszłość oczyszczalni ścieków dotyczy również większych skupisk domów, w tym aglomeracji miejskich.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków – jak to działa?

Większość oczyszczalni biologicznych działa w zbliżony sposób – nie ma tutaj znaczenia jej wielkość, ponieważ system ekologicznego pozbywania się nieczystości bardzo dobrze się skaluje.

Ekologiczne technologie oczyszczania wykorzystują naturalne procesy rozkładu, które następują, jeśli stworzy się bakteriom i drobnoustrojom odpowiednie środowisko. Oczyszczalnia ścieków posiada kilka komór. Pierwszą z nich stanowi osadnik gnilny, w którym przeprowadzana jest separacja tłuszczów i części stałych, jakie są zawarte w nieczystościach.

Tutaj zachodzi także beztlenowe oczyszczanie tego osadu. W kolejnej komorze dochodzi do biologicznego utlenienia zanieczyszczeń, czyli oczyszczania ścieków przez organizmy bakteryjne. Następnie osad przenoszony jest do kolejnych komór, a z pomocą odpowiednio dużej pompy lub pomp, otrzymana ze ścieków oczyszczona woda odprowadzana jest do gruntów lub wód płynących.

Biologiczne oczyszczalnie w miastach

Ze względu na postępujący kryzys ekologiczny, wciąż poszukiwane są alternatywy dla rozwiązań tradycyjnie stosowanych od lat. Między innymi zainteresowanie inżynierów przekierowane zostało na oczyszczalnie biologiczne w miastach i możliwość ich zastosowania.

Na ten moment do użytku przydomowego w miastach dopuszczone są wyłącznie oczyszczalnie, które spełniają pewne konkretne normy – właściciele zobowiązani są również do stosowania specjalnego środka chemicznego PIX-112, który usuwa ze ścieków fosforany. 

Innowacje w oczyszczaniu ścieków mają za zadanie niwelować lub redukować do minimum konieczność stosowania środków chemicznych i zwiększać udział naturalnych organizmów bakteryjnych w rozkładzie nieczystości zbieranych z domów i mieszkań, co ciekawe w niektórych instalacjach do oczyszczania ścieków wykorzystuje się również rośliny.

Jak się żyje przy oczyszczalni ścieków?

Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków bazujące na biologicznych rozwiązaniach są mało uciążliwe dla sąsiadujących z oczyszczalnią osób. Ekologiczne technologie oczyszczania zapewniają ciszę, brak nieprzyjemnych zapachów i są bardzo mało awaryjne. 

Bez wątpienia jednak wpływ każdej oczyszczalni na środowisko miejskie jest ogromny – bez oczyszczalni miasto nie byłoby w stanie funkcjonować w sposób higieniczny. Oczyszczalnie zapewniają zdrowie i porządek publiczny. Konieczne jest jednak stopniowe odchodzenie od tradycyjnych rozwiązań wykorzystujących jedynie frakcjonowanie poszczególnych ścieków i ich mechaniczne oraz chemiczne filtrowanie na rzecz biologicznych, zgodnych z ekosystemami sposobów uzdatniania wody. 

Dlaczego bakterie są najlepszym rozwiązaniem?

Bakterie tlenowe skutecznie i szybko potrafią rozłożyć większą część zanieczyszczeń produkowanych przez ludzi w warunkach domowych jak i w większych instalacjach. Ich działanie jest w pełni zgodne z naturą, nie powoduje powstawania szkodliwych produktów ubocznych. Takie bakterie do życia potrzebują wyłącznie pożywki, którą są np. oczyszczane przez nie ścieki. 

Tymczasem stosowanie chemicznych filtrów i preparatów bazujących na substancjach chemicznych może stanowić zagrożenie zarówno dla pracowników oczyszczalni, jak i osób sąsiadujących z oczyszczalnią, jeśli dojdzie do wycieku lub innego rodzaju wypadku. Oczyszczalnie biologiczne mają również pozytywny wymiar ekonomiczny: ich praca jest związana z o wiele niższymi kosztami, chociażby z racji tego, że nie korzysta się w nich z odczynników chemicznych na tak dużą skalę.

Inwestycja w biologiczne oczyszczalnie jest co prawda większa, jednak inwestycja ta zwraca się w postaci generowanych z każdym rokiem pracy oszczędności, bezpieczeństwa ekologicznego i przesuwania miasta w stronę bardziej zrównoważonych aglomeracji.

Reasumując, biologiczne oczyszczalnie ścieków to przyszłość nie tylko w przydomowych ogródkach, ale także na większą skalę. Wraz z postępowaniem konieczności wprowadzania zrównoważonych metod zarządzania miastami, możemy spodziewać się rozwijania się coraz to nowych metod oczyszczania ścieków. Z początku być może będzie dotyczyło to głównie nowobudowanych osiedli, ale zdecydowanie przyszłość należy do ekologii.

Zobacz również

Co wybrać szambo czy przydomową oczyszczalnię ścieków?

Budując dom na przedmieściu, które nie ma dostępu do kanalizacji, konieczny jest zakup oraz montaż szamba. Wybór odpowiedniego zbiornika nie jest jednak taki prosty, jak mogłoby się wydawać. Na rynku znajdziemy obecnie wiele różnych rodzajów szamba oraz oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie na zbiornik na deszczówkę – programy

Zmiany klimatu powodują zagrożenie niedoborem wody. Zasoby wodne Polski są niewielkie, niemal trzykrotnie mniejsze w porównaniu do średniej Europy. W odpowiedzi na ten problem powstał w 2020 roku ogólnopolski program “Moja woda”, dostępny dla każdego obywatela kraju.