Konsultacja z doradcą:

Przyszłość oczyszczalni ścieków – rola oczyszczalni biologicznych w ekosystemach miejskich

Biologiczne oczyszczalnie ścieków kojarzone są głównie z przydomowymi systemami ekologicznego pozbywania się nieczystości z budynków jednorodzinnych. Tymczasem przyszłość oczyszczalni ścieków dotyczy również większych skupisk domów, w tym aglomeracji miejskich.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków – jak to działa?

Większość oczyszczalni biologicznych działa w zbliżony sposób – nie ma tutaj znaczenia jej wielkość, ponieważ system ekologicznego pozbywania się nieczystości bardzo dobrze się skaluje.

Ekologiczne technologie oczyszczania wykorzystują naturalne procesy rozkładu, które następują, jeśli stworzy się bakteriom i drobnoustrojom odpowiednie środowisko. Oczyszczalnia ścieków posiada kilka komór. Pierwszą z nich stanowi osadnik gnilny, w którym przeprowadzana jest separacja tłuszczów i części stałych, jakie są zawarte w nieczystościach.

Tutaj zachodzi także beztlenowe oczyszczanie tego osadu. W kolejnej komorze dochodzi do biologicznego utlenienia zanieczyszczeń, czyli oczyszczania ścieków przez organizmy bakteryjne. Następnie osad przenoszony jest do kolejnych komór, a z pomocą odpowiednio dużej pompy lub pomp, otrzymana ze ścieków oczyszczona woda odprowadzana jest do gruntów lub wód płynących.

Biologiczne oczyszczalnie w miastach

Ze względu na postępujący kryzys ekologiczny, wciąż poszukiwane są alternatywy dla rozwiązań tradycyjnie stosowanych od lat. Między innymi zainteresowanie inżynierów przekierowane zostało na oczyszczalnie biologiczne w miastach i możliwość ich zastosowania.

Na ten moment do użytku przydomowego w miastach dopuszczone są wyłącznie oczyszczalnie, które spełniają pewne konkretne normy – właściciele zobowiązani są również do stosowania specjalnego środka chemicznego PIX-112, który usuwa ze ścieków fosforany. 

Innowacje w oczyszczaniu ścieków mają za zadanie niwelować lub redukować do minimum konieczność stosowania środków chemicznych i zwiększać udział naturalnych organizmów bakteryjnych w rozkładzie nieczystości zbieranych z domów i mieszkań, co ciekawe w niektórych instalacjach do oczyszczania ścieków wykorzystuje się również rośliny.

Jak się żyje przy oczyszczalni ścieków?

Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków bazujące na biologicznych rozwiązaniach są mało uciążliwe dla sąsiadujących z oczyszczalnią osób. Ekologiczne technologie oczyszczania zapewniają ciszę, brak nieprzyjemnych zapachów i są bardzo mało awaryjne. 

Bez wątpienia jednak wpływ każdej oczyszczalni na środowisko miejskie jest ogromny – bez oczyszczalni miasto nie byłoby w stanie funkcjonować w sposób higieniczny. Oczyszczalnie zapewniają zdrowie i porządek publiczny. Konieczne jest jednak stopniowe odchodzenie od tradycyjnych rozwiązań wykorzystujących jedynie frakcjonowanie poszczególnych ścieków i ich mechaniczne oraz chemiczne filtrowanie na rzecz biologicznych, zgodnych z ekosystemami sposobów uzdatniania wody. 

Dlaczego bakterie są najlepszym rozwiązaniem?

Bakterie tlenowe skutecznie i szybko potrafią rozłożyć większą część zanieczyszczeń produkowanych przez ludzi w warunkach domowych jak i w większych instalacjach. Ich działanie jest w pełni zgodne z naturą, nie powoduje powstawania szkodliwych produktów ubocznych. Takie bakterie do życia potrzebują wyłącznie pożywki, którą są np. oczyszczane przez nie ścieki. 

Tymczasem stosowanie chemicznych filtrów i preparatów bazujących na substancjach chemicznych może stanowić zagrożenie zarówno dla pracowników oczyszczalni, jak i osób sąsiadujących z oczyszczalnią, jeśli dojdzie do wycieku lub innego rodzaju wypadku. Oczyszczalnie biologiczne mają również pozytywny wymiar ekonomiczny: ich praca jest związana z o wiele niższymi kosztami, chociażby z racji tego, że nie korzysta się w nich z odczynników chemicznych na tak dużą skalę.

Inwestycja w biologiczne oczyszczalnie jest co prawda większa, jednak inwestycja ta zwraca się w postaci generowanych z każdym rokiem pracy oszczędności, bezpieczeństwa ekologicznego i przesuwania miasta w stronę bardziej zrównoważonych aglomeracji.

Reasumując, biologiczne oczyszczalnie ścieków to przyszłość nie tylko w przydomowych ogródkach, ale także na większą skalę. Wraz z postępowaniem konieczności wprowadzania zrównoważonych metod zarządzania miastami, możemy spodziewać się rozwijania się coraz to nowych metod oczyszczania ścieków. Z początku być może będzie dotyczyło to głównie nowobudowanych osiedli, ale zdecydowanie przyszłość należy do ekologii.

Zobacz również