Konsultacja z doradcą:

Czym różnią się oczyszczalnie ekologiczna i biologiczna?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są ekonomicznym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych na eliminację ścieków bytowo-gospodarczych.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje oczyszczalni:

ekologiczna

biologiczna

Jak działa oczyszczalnia ekologiczna?

Oczyszczalnia ekologiczna z drenażem rozsączającym to najtańszy i najprostszy system oczyszczania ścieków. Najlepiej sprawdzi się na lekkich warunkach gruntowych, gdzie ziemia jest przepuszczalna -piaszczysta.

W pierwszym etapie oczyszczania ze ścieków usuwane są substancje nierozpuszczone w wodzie. Etap ten nazywany jest często podczyszczeniem ścieków. W osadniku gnilnym dochodzi do oddzielenia substancji lekkich, takich jak oleje i tłuszcze (flotacja), tworzących tzw. kożuch, od substancji cięższych, opadających na dno zbiornika (sedymentacja) i tworzących tam osad.

Osad ulega powolnemu procesowi fermentacji, w czasie której cząstki zanieczyszczeń są rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne, które odkładają się na dnie osadnika.

Na odpływie osadnika montowany jest kosz z filtrem, który zabezpiecza kolejne elementy systemu oczyszczania i ma funkcje doczyszczającą. Kosz powinien być okresowo (przynajmniej 2-3 razy w roku) poddany kontroli, a w razie potrzeby przepłukany bieżącą wodą pod ciśnieniem.

Rodzaje osadników gnilnych. Jak przedłużyć ich żywotność?

Osadniki gnilne występują jako jedno, dwu lub trzykomorowe. Musimy tu zaznaczyć, że każda kolejna komora w zbiorniku to dokładniejsze doczyszczanie ścieku, co przekłada się na dłuższą żywotność całego systemu oczyszczania. Istotne jest systematyczne stosowanie bakterii przeznaczonych do przydomowych oczyszczalni. Ich zadaniem jest wspomaganie procesu oczyszczania, zwłaszcza przy nieregularnym dopływie ścieku.

Kolejna kwestia, o której warto pamiętać to ograniczenie stosowania środków chemicznych, które przyczyniają się do wyniszczenia bakterii znajdujących się w zbiorniku.

Należy również pamiętać, aby przynajmniej raz do roku zamówić wóz asenizacyjny, który wybierze nieczystości z osadnika. Wówczas konieczne jest także przepłukanie kosza filtracyjnego. Takie działania zabezpieczą nas przed zapchaniem systemu drenażowego.

Czym charakteryzuje się oczyszczalnia biologiczna?

Oczyszczalnia biologiczna jest odpowiednia na każde warunki gruntowe. Jest to nowoczesne i zaawansowane rozwiązanie w kwestii oczyszczania i odprowadzania ścieków.

W przydomowej biologicznej oczyszczalni działa nic innego jak tzw. osad czynny, czyli żywe zawiesiny bakterii tlenowych. To właśnie tam znajdują się mikroorganizmy, które potrafią skutecznie utleniać związki organiczne. Ścieki oczyszczone przez tego rodzaju oczyszczalnie mogą być odprowadzane do cieków wodnych, czy systemu rozsączania typu: studnia chłonna, drenaż rozsączający czy tunele rozsączające , nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska naturalnego. Mogą być również wykorzystane do podlewania ogrodu.

Do wyboru klientów pozostaje kilka rodzajów oczyszczalni —SBR, SOFT SBR, BDH, BIOFICIENT, BIODISC, SILVERFLOW, BIOEKOCENT, BIOSOLID, które różnią się m.in. ilością komór i stref napowietrzania. W odróżnieniu od innych rodzajów tego typu urządzeń biologiczna oczyszczalnia jest w pełni przyjazna środowisku, łatwa w obsłudze i nie wymaga wykonywania ponownego drenażu po kilku latach użytkowania. Ważne jest, aby raz do roku nieczystości ze zbiornika zostały wybrane. Aczkolwiek należy zaznaczyć, że wybranie ścieku powinno odbyć się w 80% pojemności zbiornika. Resztę ścieku powinno się zostawić ze względu na istniejące w nim bakterie, które będą się namnażać i oczyszczać nowo dopływający ściek.

Ekologia, oszczędność, higiena i w pełni naturalna eksploatacja — oto największe zalety przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków.

Czy istnieją programy wsparcia finansowego dla instalacji oczyszczalni przydomowych?

W niektórych regionach istnieją programy wsparcia finansowego, które mogą pomóc w pokryciu kosztów instalacji oczyszczalni przydomowej, zwłaszcza jeśli ma to na celu poprawę ochrony środowiska. Warto skonsultować się z lokalnymi władzami lub agencjami ochrony środowiska, aby dowiedzieć się o dostępnych programach i dotacjach.

Czy oczyszczalnia przydomowa wymaga regularnej konserwacji?

Tak, regularna konserwacja oczyszczalni przydomowej jest niezbędna dla jej prawidłowego funkcjonowania. Należy przestrzegać harmonogramu konserwacji dostarczonego przez producenta i regularnie sprawdzać stan osadników, filtrów i innych komponentów.

Czy oczyszczalnia przydomowa wymaga zezwolenia lub pozwolenia?

Tak, w wielu miejscach wymagane jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub pozwolenia na instalację oczyszczalni przydomowej. Przed rozpoczęciem prac, skonsultuj się z lokalnymi władzami lub agencją ochrony środowiska, aby dowiedzieć się, jakie regulacje obowiązują w Twoim regionie.

Zobacz również

Jaką oczyszczalnię wybrać do domu jednorodzinnego?

Zgodnie z przepisami prawa na każdym właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Przy braku warunków technicznych pozwalających na realizację takiej inwestycji lub ekonomicznej nieopłacalności przedsięwzięcia alternatywą pozostaje budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.